DAMIR IVANČIČ, univ. dipl. iur.,

odvetnik/družbenik/asistent

ROK TRBOVC, univ. dipl. iur.,

odvetnik/družbenik

Damir Ivančič je leta 2004 diplomiral "cum laude" na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Istega leta se je kot sodniški pripravnik zaposlil na Višjem sodišču v Celju. Pripravništvo je uspešno zaključil leta 2006, ko je opravil pravniški državni izpit. Kot višji pravosodni svetovalec se je zaposlil na Okrožnem sodišču v Celju, kjer je pridobival znanje in izkušnje na kazenskem oddelku in pododdelku za mladoletnike v uradu predsednika ter na civilno-družinskem oddelku. Na sodišču je ostal zaposlen do prve polovice leta 2008, nato pa se je zaposlil kot odvetnik, kjer je poleg ostalega dela pretežno deloval na kazenskem, gospodarskem in splošnem civilnem področju. Od leta 2009 do 2012 je bil izvoljen v naziv asistenta za področje teorije in sociologije prava na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je poučeval tudi na predavanjih. V okviru delovanja Odvetniške zbornice Slovenije je bil dva mandata član disciplinske komisije 2. stopnje in je član komisije za opravljanje preizkusa iz poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo, odvetniške tarife in Kodeksa odvetniške poklicne etike Odvetniške zbornice Slovenije - odvetniškega izpita. V letu 2014 sta z Rokom Trbovcem ustanovila skupno odvetniško pisarno, v kateri sedaj delujeta. Damir Ivančič pri svojem delu aktivno uporablja angleški, hrvaški, srbski in pogovorno nemški jezik.


KONTAKT

+386 (0)8 2057 732
damir.ivancic@odit.si

Rok Trbovc je leta 2006 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Leta 2007 se je kot odvetniški pripravnik zaposlil v odvetniški pisarni, kjer je opravljal vsa dela in pridobival potrebna znanja in izkušnje. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu v letu 2013 je svoje delo nadaljeval kot odvetniški kandidat in odvetnik. V letu 2014 sta z Damirjem Ivančičem ustanovila skupno odvetniško pisarno, v kateri sedaj delujeta. Od leta 2021 dalje je tudi član Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije. Rok Trbovc pri svojem delu aktivno uporablja angleški, hrvaški in srbski jezik.

 

KONTAKT

+386 (0)8 2057 732
+386 (0)8 2057 733
rok.trbovc@odit.si