O nas

O NAS

Odvetniška družba Ivančič & Trbovc d.o.o. je odprla svoja vrata leta 2014 z ustanoviteljema Damirjem Ivančičem in Rokom Trbovcem. Odvetniška družba ima večletne izkušnje v odvetništvu, kjer sta se odvetnika ukvarjala z različnimi pravnimi področji s poudarkom in specializacijo na kazenskem, delovno-pravnem gospodarsko-korporativnem in civilnem pravu. 

Svojim strankam nudimo celovite in personalizirane pravne storitve na vseh področjih prava. Imamo več kot 30 let skupnih izkušenj s svetovanjem posameznikom, podjetjem in gospodarskim družbam iz različnih panog. Naše vrednote pri delu so: odličnost, profesionalnost in zaupnost. Svoje delo opravljamo s celovito in poglobljeno preučitvijo posameznega primera ter strateško predstavitvijo možnih rešitev tako slovenskega kot evropskega prava.

Ključna načela naše odvetniške družbe so: stroga zaupnost, odkritost in razumnost do naših strank za zagotovitev uspešnih pravnih postopkov in zadovoljivih rešitev. 

Večletne izkušnje in prakse z zastopanih primerov, vam lahko ponudimo celovite odvetniške storitve na pravnih področjih. Stranke zastopamo v kazenskih, gospodarskih, korporativnih, civilnih, družinskih, evropskih in delovnih pravnih področij. Nudimo vam pravno pomoč v izvršilnih, odškodninskih in dednih zadevah. Za vas sestavljamo, pregledamo in ocenimo pogodbe, oporoke ter druge listine.

 

Pri nas

ZAGOTAVLJAMO

Hitro odzivnost

Zavedamo se, da je danes čas dragocen zato strankam nudimo hitro in takojšnjo odzivnost. Prav tako je pomembno, da ko se znajdete pred pravno zagato, ki je ne znate rešiti sami ali ne najdete enostavnega odgovora nas kontaktirate, saj pravočasno pravno svetovanje olajša proces sprejemanja odločitev ter odvrne nastanek morebitnih novih problemov.

Alternativno reševanje sporov

Pri reševanju sporov odvetnika ves čas delujeta v strankinem interesu tako, da stremimo k čimprejšnji in najugodnejši rešitvi problema, poskušamo doseči dogovor, ki bi bil za stranko koristen, po možnosti brez posredovanja sodišča, kar je običajno povezano z dodatnimi stroški in izgubo časa.

Sodelovanje s strokovnjaki

Zavedamo se, da je pravo obširno področje, zato v specifičnih zadevah sodelujemo z različnimi zunanjimi strokovnjaki, ki s svojim strokovnim znanjem iz svojega področja pomagajo pri iskanju najboljše rešitve in tako povečati verjetnost končnega uspeha.

CENIK ODVETNIŠKEGA ZASTOPANJA

Odvetniške storitve praviloma zaračunavamo na podlagi Zakona o odvetništvu in sprejeti Odvetniški tarifi (Ur.l.RS st 2/2015) oziroma na podlagi vsakokratno veljavnih predpisov, ki urejajo izvajanje odvetniških storitev, pri čemer za vsak posamezni primer stranko vnaprej seznanimo s ceno posameznih odvetniških storitev. 

Zakon o odvetništvu dovoljuje tudi sklepanje posebnih pisnih pogodb, kjer se lahko cene odvetniških storitev sporazumno dogovorijo. Takšne pogodbe sklepamo predvsem takrat, kadar je to v interesu naših strank.

100%
STROKOVNOST
100%
ZAUPANJE
100%

ZADOVOLJSTVO